Kişisel Veri İşleme Onayı

Kısmetim Mobil Uygulamasını kullanırken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğum telefon, adres, e-mail ve sair verilerimin;


 • Uygulama kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmem,

 • onay vermem halinde ise ticari elektronik ileti alabilmem,

 • Uygulamanın kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmem,

 • hizmet/ürün satın alma işlemimin gereği gibi yerine getirilmesi,

 • hizmet/ürün çekilişleri, promosyonlara katılmamın sağlanması,

 • pazar araştırması yapılması, ürün geliştirilmesi,

 • ürün ve hizmetlere uygunluğumun ölçülmesi

 • Uygulama kullanımım tercihlerime uygun olarak kişiselleştirilmesi

 • Uygulama bana ve cihazlarıma etkin şekilde sunulmasının sağlanması,

 • yasal yükümlülüklerin ve taleplerimin yerine getirilmesi,

 • şirket ile aramdaki ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi için gereken diğer tüm haller için,


Kısmetim Fal Şirketi tarafından Uygulamanın kullanımda olduğu süre boyunca işlenmesine, Şirket’in bağlı ve tabi olduğu grup şirketlerine, acentelerine, ticari mümessillerine, distribütörlerine ya da hizmetin ifası için mecburi olması kaydıyla belirleyeceği üçüncü kişilere aktarılmasına kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, Şirket tarafından, yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarım hakkında bilgilendirildiğimi, bu onayı istediğim zaman Şirketin paylaşmış olduğu iletişim bilgileri üzerinden geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.


Ticari Elektronik İleti Onayı


Kısmetim Fal Şirketinin, kendisi ya da başkası adına, Kısmetim mobil uygulamasında sunulan hizmetler hakkında, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, kampanya, promosyon ve şahsıma özel yapılabilecek indirimler ile Şirket tarafından sağlanan diğer tüm hizmetler hakkında herhangi bir sınırlama olmaksızın tarafımla ticari amaçlı veya kutlama amaçlı, sunum ve seminerler, bültenler veya Şirkete ilişkin diğer bildirimlerin gönderilmesi veya hem e-mail hem de kısa mesaj aracılığı ile iletişim kurulmasına açık onay verdiğimi,  iletişim bilgilerine ve diğer ticari bilgilerine web sitesinden ulaşabildiğimi, uygulamanın kullanımda olduğu süre boyunca tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, vermiş olduğum onayı Şirket’e ulaşarak veya profilimdeki Ayarlar/İzinler sekmesinden dilediğim zaman geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim.

Mersin Yazılım Firmaları, Yazılım, websitesi, web, seo, Web Tasarım